Holine: 0936 750 009
Logo mobile

Bài thơ người thợ lau kính

Vất vả sớm hôm anh là người nhện

 

Em ở dưới nhìn anh

 

Èo ơi kinh quá!

 

Nhưng không sao đâu em, anh quen rồi em ạ

 

Mỗi người chọn một ngành nghề

 

Anh cũng vậy thôi em

 

Có những người như anh, tòa nhà lại sáng hơn

 

Ôi cứ mỗi mùa xuân sắp về

 

Công việc lại bộn bề nhiều lắm

 

Lau kính, lau kính và lau kính

 

Suốt ngày anh vắt vẻo tầm cao

 

Nếu ai hỏi anh làm Công ty nào vậy?

 

Anh tự hào là Công ty Năm Sao em nhé!

 

Tác giả: TS